Zwerfvuilactie door SBO de Verrekijker.

Zwerfvuilactie.

“Op donderdag 14 april 2011, werd door groep 8 van de Verrekijker een zwerfvuilactie in de wijk gehouden. Dit onder het toeziend oog van meester Jack en meester Peter. Namens Stimulans liepen Henk van Hugten, opbouwwerker en ik (Edwin Wijngaards, wijkconciërge) mee.

Deze actie was de bijdrage van de Verrekijker aan het wijkcontract, wat op 6 april j.l. aan de wijk d’Ekker werd aangeboden. Door de groep kinderen werd een route in de wijk gelopen, welke begon bij de Verrekijker en eindigde op het Oude Kerkhof. Alle trottoirs, groenstroken, struiken en voortuinen werden daarbij gecontroleerd op zwerfafval. Gewapend met een vuilniszak en afvalgrijpers werd het afval verwijderd.

Groep 8 keek terug op een zinvolle en leuke middag, waarbij ook de zon zich van zijn beste kant liet zien.”

Met vriendelijke groeten, Edwin Wijngaards.