Week van de Alfabetisering

bron : veldhoven.nl dd 23 augustus 2011

Van maandag 5 t/m zondag 11 september 2011 vindt de zevende editie van de Week van de Alfabetisering plaats.
Anderhalf miljoen volwassenen en veel kinderen en jongeren in Nederland hebben grote moeite met lezen, schrijven en rekenen. Voor Veldhoven gaat het om 2.700 uit Nederland afkomstige laaggeletterden, waarvan 670 volwassen analfabeten. In de Week van de Alfabetisering wordt aandacht gevraagd voor het belang van een structurele aanpak van laaggeletterdheid.

Brede cursusmarkt/weer leren loket
De gemeente Veldhoven organiseert in het kader van de week van de alfabetisering de jaarlijkse brede cursusmarkt op 17 september in de bibliotheek van 10.30 tot 13.00 uur. Meer informatie hierover volgt in een volgende editie van De Ahrenberger. Verder worden er regelmatig workshops georganiseerd die worden aangekondigd in de lokale weekbladen. Neem voor meer informatie contact op met het Weer Leren Loket in de openbare bibliotheek.

Informatie

Laat u inspireren op www.weekvandealfabetisering.nl en inspireer anderen door uw activiteit daar vandaag nog aan te melden!