Wijkblad d'Ekker

Beste wijkbewoners,

Veel van u hebben het Wijkblad d’Ekker regelmatig gesteund met aangeleverde stukjes, foto´s en dergelijke.
Dat hebben we zeer op prijs gesteld en het maakte het mede mogelijk dat we het wijkblad steeds hebben kunnen verbeteren, van 8 pagina’s zwart-wit in het begin tot 12 pagina’s in full color voor de laatste edities.

Helaas komt aan alle goede dingen een eind en dat gaat nu ook op voor het wijkblad.

Verscheidene redactieleden hebben om allerlei redenen besloten hun werk als vrijwilliger voor het wijkblad niet voort te zetten. Voor de door hen verrichte activiteiten hebben we tot nu toe geen adequate invulling kunnen vinden en daarom hebben we moeten besluiten het uitgeven van het wijkblad m.i.v. januari 2014 te staken.

Namens de redactie nogmaals hartelijk dank voor uw steun aan ons initiatief!

Met vriendelijke groet,
Redactie wijkblad d´Ekker

Wijkblad edities: klik hier!