Meldpunt klachten 24 uur per dag!

Meldpunt

Het Meldpunt: 24 uur per dag!
•Situaties in de gemeente Veldhoven die gevaar of ongemak kunnen veroorzaken, kunt u melden bij het Meldpunt van de gemeente. Denk bijvoorbeeld aan een losliggende stoeptegel, een gat in de weg, een omgewaaide boom of een gevoel van onveiligheid op bepaalde plaatsen in Veldhoven. Maar ook als u vindt dat uw plantsoen niet goed wordt onderhouden, er illegaal afval is gestort, een boom overlast geeft of vandalen de prullenbak in het parkje hebben opgeblazen, kunt u hier terecht.

Dat kan op vier manieren:

1. Via internet:

ga naar het online meldingsformulier http://www.veldhoven.nl/Inwoners/OnderwerpenAZ/Product-Wonen-en-leefomge...

2. Telefonisch

u kunt dag en nacht bellen naar tel. (040) 25 84 444. Dan wordt uw melding zo snel mogelijk behandeld.

3. Aan de balie van het gemeentehuis

tijdens de openingsuren van het gemeentehuis kunt u terecht bij de receptie van het gemeentehuis, Meiveld 1.

4. In geval van nood buiten de openingsuren van het gemeentehuis:

de politie (Bij niet levensbedreigende situaties 0900-8844) of brandweer (25 33 333) of alarmnummer 112.

Melden graffiti

Graffiti kunt u melden via http://www.veldhoven.nl/Inwoners/OnderwerpenAZ/Product-Wonen-en-leefomge...

Meldpunt
Gemeente Veldhoven