BERICHT VAN ONZE WIJKCONGIËRGE ( Bron; Wijkblad d'Ekker, editie 3 April)

Eindelijk is het zover!
Alle inspanningen van de afgelopen tijd beginnen hun vruchten af te werpen. Diverse instanties en vrijwilligers hebben hun schouders eronder gezet om een aantal positieve ontwikkelingen in de wijk d’Ekker in gang te zetten. Ik bedoel daar natuurlijk het wijkcontract mee, maar ook de inmiddels georganiseerde activiteiten door allerlei vrijwilligers. De dagelijkse beslommeringen van werk en gezin kunnen er voor zorgen dat we het gevoel hebben geleefd te worden. We hebben vaak genoeg aan ons zelf, hoor ik regelmatig bij mijn huisbezoeken. Toch is meedenken en eventueel meedoen erg belangrijk voor de wijk. Het is jullie woonomgeving, waar je mogelijk nog vele jaren blijft wonen. Op dit moment wordt er flink in de wijk geïnvesteerd, ook al is dat niet altijd direct zichtbaar voor de bewoners. Het zou natuurlijk mooi zijn als u van deze ontwikkelingen gebruik maakt.

In de gesprekken met buurtbewoners hoor ik bijvoorbeeld vaak dat ze activiteiten missen voor jongeren. Wat houdt u tegen om iets te gaan organiseren voor ouderen of juist voor de jongere bewoners in de wijk? Bijvoorbeeld een straatbarbecue of zeskamp! Er is budget voor, terwijl zulke activiteiten altijd worden ondersteund door Stimulans Welzijnswerk. Jullie maken de wijk. Wij proberen alleen ons steentje bij te dragen door te ondersteunen en faciliteren. Dat kan echter alleen in samenwerking met u als bewoner.

Waar word je blij van en wat geeft je voldoening vraag ik weleens tijdens een gesprek? En als ik dan doorvraag, bemerk ik dat velen iets voor hun medemens willen betekenen, maar voor zichzelf allerlei redenen hebben waarom dat niet goed haalbaar is. Niemand verwacht dat u al uw kostbare tijd steekt in vergaderingen, bijeenkomsten of zaken waar u gevoelsmatig niet zoveel mee heeft. Soms is een kleine investering in tijd al genoeg om gezamenlijk iets leuks op te zetten! En dat kan van alles zijn.

Of dat nu het bezorgen is van de wijkkrant, het organiseren van een dansavond, of mogelijk het overnemen van een bestuursfunctie bij Sentrum 70. Het gaat er om dat je iets voor een ander wilt en kunt betekenen. Elke inspanning, hoe minimaal ook, is er één. Ook het meedoen aan de lente-actie van 16 april a.s. is een bijdrage aan het wijkgevoel. Een goed voorbeeld doet goed volgen.

Zo heb ik uit de omgeving Ooievaarsbek, Boterbloem, Teullandstraat t/m de Handwijzer al diverse bewoners gesproken die een buurtvereniging missen en hun steentje willen bijdragen, om deze op te zetten. Daar is natuurlijk draagvlak voor nodig. Mist u ook bepaalde activiteiten in dat gedeelte van de wijk en bent u bereid iets mee op te zetten, dan kunt u altijd contact opnemen met opbouwwerker Henk van Hugten of met mij.
Ook kunt u geheel vrijblijvend een vergadering van het wijkplatform bijwonen. Ook dat is namelijk een bijdrage voor de wijk en met uw ideeën of klachten kan soms een probleem worden herkend en opgepakt worden. Bij zo’n vergadering kunt u dan uw vragen of ideeën rechtstreeks doorspreken met vertegenwoordigers van gemeente, politie, Stimulans, Woonbedrijf en Aert Swaens. De vergaderdata zijn te vinden op de site van gemeente Veldhoven. En binnenkort op de site van d’Ekker!

U kunt me telefonisch bereiken op 040-2533443 of 06-83161659 en via e-mail
edwinwijngaards@stimulansveldhoven.nl

Elke donderdag houd ik van 17.30 tot 19.30 uur inloopspreekuur bij Stimulans op de
Lange Kruisweg 112. U bent van harte welkom!

Met vriendelijke groet,

Edwin Wijngaards
Wijkconciërge d’Ekker.