Opbrengst collecte Multiple Sclerose

ALLE KLEINTJES HELPEN.jpg

Opbrengst collecte Multiple Sclerose

Tijdens de collecteweek van het Nationaal MS Fonds is het mooie bedrag van € 1296,- in Veldhoven opgehaald.

Het opgehaalde collectegeld wordt besteed aan onderzoek (voor een beter leven nu en een toekomst zonder MS), begeleiding en voorlichting.

We bedanken alle gevers en collectanten, die ook dit jaar weer door weer en wind op pad zijn gegaan, hartelijk voor hun bijdrage. Hebt u de collectant gemist, dan kunt u uw bijdrage overmaken op giro 5057 te Maassluis!

Wilt u ons bij de collecte van volgend jaar ondersteunen als collectant? Neem contact op met het Nationaal MS Fonds, tel. 010-5919839 of via www.nationaalmsfonds.nl